Sample Image

HISTORYA
BOGOW PÓŁBOGOW I BOHATYROW
CZCZONYCH OD RZYMIAN I GREKOW
przez
J. Fr. Le-Pitre
Dawniey professora wymowy w uniwersytecie paryzkim i naczelnika instrukcyi.
przetłumaczona podług nowego wydania
przez
Michała Podczaszyńskiego.
Roku 1820.
w Wilnie
w Drukarni dyecezal. XX. Missyonarzów
p. k. a_. _Kazimierza.
Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydrukowaniu nie pierwiey wydawać zacząć, aż będą złożone w Komitecie Cenzury exemplarze xięgi tey: jeden dla tegoż Komitetu,
dwa dla Departamentu Ministaryum Oświecenia, dwa exemplarze dla IMPERATORSKIEY publiczney Biblioteki, jeden dla IMPERATORSKIEY Akademii nauk. Dan w Wilnie 1819. Ru Kwietnia 21.
_C.
Golański._WSTĘP
Niewiadomość i zabobon, a częstokroć i wdzięczność, były przyczyną czci, iaką starożytne narody oddawały bogom fałszywym.
Ludzie grubych i barbarzyńskich obyczajów, niemający prawdziwego wyobrażenia bóztwa i sądzili iednak za potrzebę oddawać cześć istocie wyższey od siebie natury, która
słuchała ich próśb i modłów, wspomagała w złych zdarzeniach, i obiecywała im dobra daleko większa od tych, o iakie się starali u podobnych sobie.
Słońce i xiężyc naypierwey cześć odbierały. Wszystko cokolwiek uderzało oczy, i zadziwiało ich umysł, było przedmiotem czci i rzeczą świętą.
Często obawa czyniła podobne skutki co i podziwienie, tak dalece, że ludzie czcili straszydła, dla tego iedynie, ze się ich obawiali.
Łatwo iednak domyślać się potrzeba, ze miłość i wdzięczność czyniły wielką liczbę bóztw u narodów starożytnych.
Kiedy iaki wojownik wsławił się przez swoię odwagę i męztwo: kiedy rządzca zapewniał dobro poruczonych iego staraniu, kiedy przez iaki wynalazek użyteczny, człowiek rozsądny i
biegły, szczególnieyszą swemu krajowi uczynił przysługę, iego pamięć, miła tym którzy go znali, nie szła z nim razem do grobu.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>